Zakladanie stavby obvykle znamená veľké množstvo práce, čakania a plánovania – pred vyliatím betónu potrebujete pripraviť pozemok.

To znamená, že pôda nesmie byť zmrznutá a práce sa nemôžu robiť celoročne. Pokiaľ staviate vo svahu, nastane najskôr odvážanie ton zeminy, než sa pozemok urovná. A potom čakáte, kým betón dozreje. Nič pre vás? V tom prípade sa vám bude páčiť, že pri modulárnej výstavbe, ktorá sa robí na zemné skrutky, tieto limity vôbec neplatia. Navyše sa znížia riziká negatívnych účinkov radónu a neohrozí vás vlhkosť zo spodnej vody.

Prvá vec, ktorú oceníte ihneď potom, čo zakladanie na skrutkách začne, je nenáročnosť. Môžete stavať i na svažitom pozemku, a nemusíte sa predtým púšťať do rozsiahlych terénnych úprav. Nepotrebujete žiadnu ťažkú techniku, ktorá dá pozemku „zabrať“.

Jeden deň práce a máte hotovo.

Nemusíte čakať na nič a ihneď ďalší deň sa môže začať montáž domu. Zároveň nie ste ani limitovaní ročným obdobím. Navyše táto technológia je vďaka svojej jednoduchosti oveľa lacnejšia než betónovanie – skrátka dobré nemusí nutne znamenať drahé.  Ako ale skrutky obstoja po stránke odolnosti a kvality? Tie, ktoré používa Ekomodular, sú českej výroby, majú všetky potrebné atesty a certifikáty, ktoré dosvedčujú, že náležite obstoja v tlakovej, ťahovej i bočnej záťaži.

Výhody skrutiek oceníte aj pri samotnom užívaní domu – rýchlosť je lákavá v počiatkoch výstavby, rovnako ako aj jednoduchosť. Ale dôležité je predovšetkým to, ako sa vám v dome bude bývať. Tento spôsob založenia stavby vám pomáha znížiť radónové riziko – to je na našom území veľmi časté. Pretože sa stavba nedotýka priamo zeme, radón odvetrá do priestoru a nedostane sa s domom do žiadneho do kontaktu. Rovnako budete chránení pred tlakovou spodnou vodou a nemusíte inštalovať hydroizolácie. Ďalším príjemným faktom je, že nemusíte riešiť kritické detaily, mimoriadne náročné na precízne vyhotovenie – predovšetkým tepelné mosty pri betónovom základe.

Práve pri riešení tepelných mostov a izolácií je pri murovanej stavbe potrebné dodržať náležité technologické postupy a veľmi starostlivo zhotovovať miesta, kde často vznikajú chyby. Bohužiaľ bez pozornej kontroly stavebného dozoru sa často objavia až pri užívaní domu, a ich odstránenie býva zložité. Modulárna výstavba na skrutkách vám poskytne istotu, že vám tieto problémy v budúcnosti nehrozia.