Vydavateľstvo Eurostav usporiadalo 13. júna 2019 v kongresovej sále SLSP v Bratislave odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Inovácie v architektúre a stavebníctve. Takmer 100 účastníkov konferencie si vypočulo informácie o najvýznamnejších aktuálnych novinkách v jednotlivých segmentoch stavebného trhu.

Inovácie v hrubej stavbe

Pod tlakom inovácií sú nielen architekti a projektanti, ale aj výrobcovia a väčšina inovácií je reakciou na potreby trhu, projektantov a architektov. Takýmto inováciám sa venoval aj druhý blok konferencie, v ktorom odzneli príspevky zástupcov murovacích materiálov. Martin Mihál zo spoločnosti Xella Slovensko predstavil veľkoformátové výrobky Ytong a Silka a technické zariadenia potrebné na manipuláciu s nimi. Spoločnosť Xella tak reaguje na potrebu rýchlejšej, ľahšej, efektívnejšej a kvalitnejšej výstavby. Spoločnosť Heluz zasa svojimi výrobkami na jednovrstvové murované konštrukcie uľahčuje stavanie bez potreby dodatočného zateplenia. Výrobky Heluz a výhody jednovrstvového muriva, ale aj novinku HELUZ AKU KOMPAKT pre navrhovanie zvukovoizolačných priečok, predstavil Stanislav Procházka. V druhom bloku dostal priestor aj Peter Martinák, ktorý ho využil na predstavenie inovatívnych produktov spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.. Všetky pomáhajú zvyšovať efektivitu, produktivitu a bezpečnosť práce na stavbe. Zaujala aj digitálna služba Concremote poskytujúca informácie o pevnosti betónu priamo na stavbe. Posledná prednáška druhého bloku v podaní zástupcu spoločnosti Eko modular s.r.o., Vojtěcha Juřenčáka, objasnila poslucháčom modulárne drevostavby a ich ekonomické aspekty

Zdroj: https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/aktuality-vydavatelstvo/konferencia-inovacie-v-architekture-a-stavebnictve-predstavila-novinky-a-trendy-stavebneho-trhu-2019