Jednomodul prístavba
Rozmer: 4,3m x 5,05m
Typ: konštrukcia NED, stavba na kľúč
Špecifiká: atypický projekt v koordinácii s klientom
Založenie: zemné skrutky Bayo-s (realizátor Chytré základy)
Zaujímavosť: Prístavba, k už existujúcemu RD. Pre klienta sme vytvorili plnohodnotnú spálňu, s veľkým preskleným HS portálom, s výstupom na terasu, ktorá je založená ako inak než na zemných skrutkách.
Dátum realizácie: 06 / 2020

Fotogalerie