Jednomodul
Rozmer: 4×10
Typ: konštrukcia nízkoenergetická, stavba na kľúč
Špecifiká: príprava na pripojenie ďalšieho modulu a jeho rozšírenia do budúcnosti
Založenie: zemné skrutky Bayo-s (realizátor Chytré základy)
Dátum realizácie: 08 / 2019

Fotogalerie