Dvojmodul L
Rozmer: 4,2x13,6m + 3,3×4,6m
Typ: konštrukcia NED, stavba na kľúč vrátane terasy
Špecifiká: atypický projekt dle žalanie klinta
Založenie: zemné skrutky Bayo-s (realizátor Chytré základy)
Zaujímavosť:
 Atypický projekt so sedlovou strechou v časti hlavného modulu a zelenou strešnou terasou nad vedľajším modulom. Modul je dodávaný na kľúč, inštalácia prebiehala v mieste, vr. dokončovacích prác. Na prepravu boli použité dva ťahače, prvý viezol hlavný modul a druhý viezol vedľajší modul a demontovanú sedlovú strechu.
Dátum realizácie: 07 / 2018

Fotogalerie