Jednomodul

Rozmer: 4x12m
Typ: konštrukcia nízkoenergetická, stavba na kľúč
Založenie: zemné skrutky Bayo-s (realizátor Chytré základy)
Zaujímavosť: Pôdorys kompletne celý navrhnutý klientom na základe jeho dispozície na pozemku.
Dátum realizácie: 05 / 2018

Fotogalerie