Jednomodul
Rozmer: 4x8m
Typ: konštrukcia NED, stavba na kľúč
Špecifiká: Cetris dosky ako vonkajší obklad
Založenie: zemné skrutky Bayo-s (realizátor Chytré základy)
Zaujímavosť:
 Jednomodul pre komerčné účely. Slúži ako showroom pre predaj vykurovacích telies a zároveň ako developerské predajné miesto novej rezidenčnej lokality. 
Dátum realizácie: 12 / 2018

Fotogalerie