Dvojmodul
Rozmer: 8×10
Typ: konštrukcia nízkoenergetická, stavba na kľúč
Špecifiká: bezbariérový prístup, otvorená plocha, bezpečnostné prvky, využitie ako klubovňa pre vodákov
Založenie: zemné skrutky Bayo-s (realizátor Chytré základy)
Dátum realizácie: 12 / 2019

Fotogalerie