Jednomodul
Rozmer: 4x10m
Typ: konštrukcia nízkoenergetická, stavba na kľúč
Zaujímavosť: Využitie ako rodinný „vejminek“ pre pokojné žitie v dôchodkovom veku na krásnom pozemku.
Založenie: v réžii klienta
Dátum realizácie: 08/2019

Fotogalerie