Jednomodul

Rozmer: 4x12m
Typ: konštrukcia nízkoenergetická, stavba na kľúč
Založenie: zemné skrutky Bayo-s (realizátor Chytré základy)
Dátum realizácie: 08 / 2018

Fotogalerie