Technické informácie

Modularita je výraz, ktorý používame pre skladobnosť, stavebnicovosť, zostaviteľnosť z blokov či viacerých modulov.

Ide o zostavenie viacerých modulov k sebe. Vzniknutý prvok je variabilný z pohľadu veľkosti, tvaru i zmyslu využitia.

Modularita vo výstavbe znamená napojovanie jednotlivých konštrukčných celkov k sebe, alebo i cez seba, s cieľom vytvoriť plne funkčný celok.

Výstavba budov modulárnou technológiou je rýchla, kvalitná a nákladovo efektívna. Vďaka tomu, že celá stavba prebieha v hale, nie je rozpracovaný výrobok vystavený poveternostným vplyvom. Trvale prebieha kontrola kvality, ktorá zaisťuje najvyšší štandard vyhotovenia.

Flexibilita modulárnej výstavby je prakticky neobmedzená. Možno naplánovať ľubovoľné kombinácie domov i komerčných či priemyslových stavieb.

Zakladanie na zemné skrutky je ekonomické i ekologické. V prípade demontáže domu v budúcnosti nezostáva na pozemku základová konštrukcia.

 1. Úvodná konzultácia – zodpovedanie základných otázok a požiadaviek klienta
 2. Výber typového pôdorysu alebo atypickej zákazky
 3. Cenová ponuka a jej schválenie
 4. Kontrola dostupnosti a možností pozemku klienta
 5. Definitívne spresnenie a odsúhlasenie cenovej ponuky a pôdorysu
 6. Podpis zmluvy – zaplatenie 60% zálohy z celkovej ceny vrátane DPH
 7. Po zaplatení zálohy nasleduje vytvorenie základnej výrobnej dokumentácie (pôdorys, rezy, pohľady)
 8. Po odsúhlasení klientom začína výroba modulu (-ov)
 9. Priebeh a dokončenie výroby modulu – možná návšteva výroby klientom
 10. Návšteva výroby a odovzdanie dokončenej modulárnej drevostavby
 11. Podpis protokolu o pripravenosti modulu na expedíciu a doplatenie zvyšných 40% sumy vrátane DPH
 12. Objednanie dopravy a žeriavu na usadenie a dohodnutie presného termínu expedície
 13. Expedícia modulu (-ov) a osadenie na pozemku
 14. Montáž na pozemku, prípadné spojenie modulov
 15. Podpis odovzdávacieho protokolu, prevzatie manuálov a záruk, odovzdanie modulárneho domu
 16. Pripojenie na IS ideálne miestnym špecialistom
 17. Okamžité nasťahovanie a užívanie nového modulárneho domu

Nosnú konštrukciu našich modulárnych drevostavieb tvorí stĺpiková konštrukcia z KVH profilov, ktoré sú spojované pod jednou strechou vo výrobnej hale. Stavba modulárneho domu je zložená zo stenových dielcov, ktoré sú tvorené drevenou rámovou konštrukciou vrátane zateplenia.

V žiadnej časti konštrukcie našich stavieb sa nevyskytujú kovové nosné prvky ani polyuretánové izolácie, ktoré z dlhodobého hľadiska môžu škodiť ľudskému zdraviu. Snažíme sa čo najviac používať len prírodné materiály, najčastejšie drevo, ktoré je našou láskou a vášňou.

Aká úsporná bude moja stavba?

Nízkoenergetická – myslite aj na budúcnosť, investície do tepelno-izolačných vlastností sa vám rýchlo vrátia v úsporách za energie.

 • Hrúbka konštrukcie: 300 mm
 • Priemerný súčiniteľ prestupu tepla: 0,2 W/m2K
 • Orientačná tepelná strata obálkou = 2,52 kW

 

Pasívna – počiatočná investícia sa vám vyplatí v dlhodobom užívaní i mimoriadnej kvalite vyhotovenia všetkých detailov budovy.

 • Hrúbka konštrukcie: 365 mm
 • Priemerný súčiniteľ prestupu tepla: 0,15 W/m2K
 • Orientačná tepelná strata obálkou = 1,43 kW

V akej fáze chcete dom prevziať?

Vyberte si, koľko práce necháte na nás a čo zvládnete sami. Stavbu odovzdáme Na dokončenie, alebo kompletne Na kľúč. Samozrejme môžete ovplyvniť vzhľad svojho domu a dohodnúť sa na detailoch, ako sú okná, dvere a finálne povrchy.

Chcem stavbu na dokončenie

 • Keď si chcete modul dokončiť podľa seba
 • Drevený nosný systém
 • Tepelná izolácia podlahy, stien a stropu
 • Okná a vchodové dvere
 • Fasádny systém
 • Strešný a odkvapový systém
 • Sadrokartónové konštrukcie
 • Hrubé podlahy
 • Vnútorné priečky
 • Elektroinštalácie
 • Rozvody vody a kanalizácie

Chcem stavbu na kľúč

 • Objednáte a bývate bez starostí
 • Drevený nosný systém
 • Tepelná izolácia podlahy, stien a stropu
 • Okná a vchodové dvere
 • Fasádny systém
 • Strešný a odkvapový systém
 • Vnútorné priečky
 • Sadrokartónové konštrukcie
 • Hrubé podlahy
 • Elektroinštalácie, elektrické podlahové vykurovanie
 • Rozvody vody a kanalizácie
 • Finálne vnútorné povrchy
 • Výmaľba
 • Podlahy
 • Interiérové ​​dvere
 • Vnútorné parapety
 • Kúpeľňa vrátane sanitárneho vybavenia

Dokument Standard dodávky k stiahnutiu je k dispozícii vo verziách na dokončenie a na kľúč pre varianty nízkoenergetickej aj pasívnej výstavby.

Zemné skrutky sú moderný, praktický, rýchly a ekonomický spôsob zakladania drevostavieb. Pozemok nepoškodzuje ťažká technika, základy sú hotové v priebehu jediného dňa. Zaťažiteľnosť je možná okamžite po ukončení inštalácie, žiadne dozrievanie betónu. Inštalácia je možná počas celého roka. Technológia je navyše výrazne lacnejšia než klasické betónovanie.

Využívame výhradne české zemné skrutky BAYOS. Majú potrebné atesty a certifikáty pre EÚ. Skrutky sú staticky testované na tlakovú, ťahovú i bočnú záťaž.

Množstvo a rozmiestnenie skrutiek sa stanovuje výpočtom. Pri väčších stavbách je nutnosťou statický výpočet a zemný test únosnosti pôdy.

Hlavné výhody zakladania modulárnych drevostavieb pomocou skrutiek:

 • absencia radónového rizika (časté stredné a vysoké radónové riziko v ČR), keď medzera pod domom odvetrá do voľného priestoru
 • absencia hydroizolácie vr. tlakovej spodnej vody, stavba nad terénom je mimo dosahu vlhkosti
 • absencia tepelných mostov pri betónových základoch, rieši sa len tepelný most pri napojení technickej infraštruktúry (voda, elektro, kanalizácia a prípadne zemný kolektor VZT)
 • výhodnejšia cena než pri betónovom základe
 • rýchlosť montáže a okamžitá zaťažiteľnosť

Výhradným dodávateľom zemných skrutiek je spoločnosť Chytré základy. Poskytuje kompletné služby týkajúce sa inštalácií zemných skrutiek pre stavby na profesionálnej úrovni. Vďaka unikátnej technológii zakladania stavieb a technológii ťahových skúšok plnohodnotne inštaluje zemné skrutky podľa individuálnych požiadaviek investorov so zárukou nosnosti.

Další informace získáte na www.chytrezaklady.cz 

Pokyny na vyhotovenie prípojok a prípravu na osadenie modulu

Naše modulové domy sú vždy pripravené na pripojenie na štandardné prípojky inžinierskych sietí.

Vodovodná prípojka

Voda sa k modulu pripojuje štandardným potrubím PP s priemerom DN 25 mm (ak nie je uvedené inak). Pripojovací bod vody a kanalizácie je vždy na okraji modulu max. 400 cm od hrany fasády a je vždy vopred určený výrobcom modulu, aby mohla byť správne vykonaná príprava na pripojenie. PP hadicu prívodu vody je nutné viesť v chráničke DN min. 50 mm, lepšie 75 mm, so zreteľom na lepšiu manipuláciu pri pripojovaní modulu. Prívod vody je nutné chrániť proti zamrznutiu. Z toho dôvodu sa odporúča osadiť okolo pripojovacieho potrubia kastlík z polystyrénu (XPS nebo Perimetr) hr. izolácie min. 150 mm, uloženie do nezamŕzajúcej hĺbky, t.j. min. 900 mm pod hranu upraveného terénu; ďalším variantom sú betónové skruže s priemerom min. 200 mm, ktoré je možné zafúkať penou alebo EPS guľôčkovou izoláciou, EPS kastlík sa potom realizuje len v priestore medzery medzi terénom a modulom. Pripojenie modulu na vodovodný systém musí vykonávať len kvalifikovaná osoba (inštalatér, vodár), pričom o pripojení následne vystaví protokol a uskutoční revíziu správneho pripojenia. Po pripojení modulu je potrebné zaizolovať prípojku i v priestore vzduchovej medzery pod modulom.

Kanalizačná prípojka

Všetky odpady sú zvedené do jedného centrálneho vývodu pri okraji modulu tak, aby bola zaistená ich dobrá dostupnosť i po usadení domu (priemer vývodu je min. 100 mm). Rúrka KG DN 110. Odporúča sa izolovať rovnako ako vodovodnú prípojku. Vzhľadom na to, že vývod vody a kanalizácie býva štandardne vedľa seba (túto skutočnosť vždy uvedie výrobca), môže sa izolovať v rámci jedného kastlíka. Pripojenie modulu na kanalizačný systém musí vykonávať len kvalifikovaná osoba (inštalatér, vodár), pričom o pripojení následne vystaví protokol a uskutoční revíziu správneho pripojenia.

Prípojka elektro

Odporúčaný istič na pripojenie modulových drevostavieb je 3x20A (pokiaľ výrobca neuvádza inak, pri dvojmoduloch a väčších moduloch napr. 3×25 A). Prívodný medený kábel do centrálnej rozvodnej skrine domu s hlavným 25A vypínačom musí mať priemer min. 6 mm. Prívodný kábel je nutné viesť v chráničke min. DN 50 mm, kábel nechať s dĺžkou min. 2 m nad upravený terén. Po osadení modulu pretiahnuť kábel do vonkajšej spojovacej skrine na fasáde a následne v rámci spojovacej skrine prepojiť. Pripojenie modulu na elektrinu musí vykonávať len kvalifikovaná osoba (elektrikár), pričom o pripojení následne vystaví protokol a uskutoční revíziu správneho pripojenia.

Úprava terénu pod modulom

Terén pod modulom je potrebné vyrovnať. Vždy je nutné odstrániť ornicu, pokiaľ sa na pozemku nachádza. Na terén sa odporúča osadiť geotextíliu min. 100 g/m2 proti prerastaniu korienkov. Geotextíliu je nutné zaťažiť kamením alebo štrkovou drvinou.

Po osadení modulu je nutné nechať aspoň 2 strany voľné, aby bolo umožnené prirodzené vetranie a pohyb vzduchu pod modulom.

POZN. Výkopy sietí sa vždy robia až po montáži zemných skrutiek na pozemku. Výkop musí byť vždy vedený aspoň 15 cm od hrany zemnej skrutky, v opačnom prípade sa znižuje únosnosť danej skrutky. Pokiaľ si klient nie je istý tým, akým spôsobom uskutočniť prípravu na inžinierske siete, je potrebné vždy celú situáciu konzultovať s výrobcom modulu.

Preprava

Modulárne domy sa prepravujú na klasických alebo nízkoprofilových podvalníkoch. Pri každej realizovanej zákazke je vždy nutná obhliadka pozemku a previerka trasy. Keďže zakaždým ide o nadrozmerný náklad, musí dopravca požiadať o povolenku na danú prepravu a spoločne s kamiónom musí ísť sprievodné vozidlo. Celú logistiku prepravy pre Vás zariaďujeme na kľúč a Vy s ňou nemáte žiadne starosti.

Usadenie a manipulácia

Nakládka, vykládka i usadenie modul. domu sa uskutočňuje vždy pomocou autožeriavu. Žeriav sa vždy volí individuálne podľa veľkosti a hmotnosti modulu, potrebného dosahu ramena a okolitého manipulačného priestoru. Pretože spolupracujeme so žeriavnickými firmami po celej republike, objednávame vždy žeriav z najbližšieho možného miesta od miesta realizácie, aby bol čo najlacnejší. Čas vykládky a usadenia jednomodulu je v optimálnych podmienkach max. 2 hodiny. Pri viacerých moduloch je to individuálne.

Zámer stavby je nutné prerokovať s miestne príslušným stavebným úradom. Naše skúsenosti ukazujú, že každý stavebný úrad si problematiku možnosti umiestnenia mobilnej modulárnej drevostavby vykladá inak. Rozhodujúce faktory sú o.i. veľkosť stavby, účel stavby, miesto realizácie a potom predovšetkým tolerancia daného stavebného úradu. Kontaktujte nášho špecialistu, ktorý Vám poskytne presné informácie:
KONTAKTY