Pred mesiacom byli zástupcovia spoločnosti Eko modular pozvaní na Stretnutie českých a maďarských partnerských miest a obcí, ktoré má za cieľ prehlbovať vzťahy a zintenzívňovať spoluprácu oboch krajín na najrôznejších úrovniach. Druhý ročník tohto inšpiratívneho stretnutia sa konal v Budapešti, meste kaviarní, habsburskej pompéznosti i úžasnej gastronómie.

V Budapešti sa riešilo udržateľné prostredie a téma Smart City

Druhé Stretnutie českých a maďarských miest a obcí v Budapešti organizovalo Veľvyslanectvo ČR v Budapešti, Veľvyslanectvo Maďarska v Prahe a kancelária CzechTrade Budapešť. Jeho chvályhodným zámerom je rozvíjať partnerské vzťahy medzi mestami a podporovať kultúrne i obchodné vzťahy medzi oboma štátmi. Súčasťou stretnutia je i pravidelné fórum, na ktorom si účastníci vymieňajú skúsenosti, zdieľajú inšpiratívne poznatky a nadväzujú cenné kontakty. Na tento rok bola zvolená téma čistého a udržateľného prostredia, Smart City riešenia a výmeny študentov. A k prvým dvom uvedeným oblastiam máme vďaka našej dlhoročnej praxi rozhodne čo povedať, preto sme boli prizvaní do diskusie.

Vďaka stretnutiu máme priame kontakty na mnohých starostov a predstaviteľov

„V uplynulom roku obaja prezidenti i predsedovia vlád uskutočnili vzájomné oficiálne návštevy druhej partnerskej krajiny. Po stretnutiach na najvyššej úrovni nasledovalo množstvo návštev na úrovni ministrov, priemyslových a obchodných komôr, krajov a miest. Posilňovali sa aj spoločenské, ekonomické a kultúrne vzťahy. Toto všetko v sebe nesie obrovský potenciál dôvery, čo je dôležitý predpoklad ďalšieho rozvoja našej vzájomnej spolupráce,“ vysvetľuje Tibor Bial, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČR v Maďarsku. Stretnutie v Budapešti prinieslo radu českých firiem mnoho nápadov a motivácie, z ktorých budú môcť dlhodobo čerpať. Navyše sme získali veľký priestor na oslovenie firiem i starostov, čo sú kontakty, ktoré vo svete biznisu často rozhodujú o tom, či sa zákazka realizuje alebo nie. Podrobná ponuka spolupráce sa dá síce poslať e-mailom komukoľvek, ale vysvetliť úplne presne, prečo nám drevostavby dávajú zmysel a v akých prípadoch sú skvelým riešením, je lepšie osobne. Preto sme za takú príležitosť nesmierne vďační.

Konateľ spoločnosti Juřenčák Vojtěch hovorí na tému modulárne škôlky.

Ambiciózne české spoločnosti majú čo ponúknuť

Celá akcia sa konala pod záštitou budapeštianskej pobočky CzechTrade. „Ako vedúca kancelárie CzechTrade Budapešť mám na starosti i na srdci podporu českých firiem na maďarskom trhu a rozvoj spolupráce s miestnymi partnermi. Som presvedčená, že B2G (spolupráca medzi firmami a štátnou správou) sa stáva podobne dôležitým segmentom, kde naši českí podnikatelia majú rozhodne čo ponúknuť. V Českej republike nájdeme mnoho vynikajúcich, ambicióznych spoločností, ktoré dokážu racionalizovať, modernizovať a optimalizovať fungovanie našich miest – ich riešenia prispievajú k nášmu každodennému bezpečiu i pohodliu, či k ochrane životného prostredia,“uvádza Dóra Egressy, vedúca kancelárie CzechTrade Budapešť.

Ktoré české firmy sa v Budapešti prezentovali?

Okrem spoločnosti Eko modular sa maďarskí podnikatelia i zástupcovia miest a obcí zoznámili napríklad s týmito spoločnosťami:

  • EFES – pred štvrťstoročím začínala parta mladých nadšencov podnikať v priestoroch prenajatých Vysokou školou ekonomickou v Prahe v predaji ovocia a zeleniny. Od roku 1991 sa vypracovali na jedného z najväčších distribútorov u nás. Zásobujú Tesco, Penny market i rad škôl a reštaurácií.
  • Incinity s.r.o. – inovatívna zlínska softvérová spoločnosť sa zaoberá vývojom, dodávaním a podporou vlastnej integračnej platformy pre chytré mestá. Za jej vznikom stojí spoločnosť CROSS Zlín, a.s., s viacej než 25 rokov trvajúcimi skúsenosťami v oblasti dopravnej infraštruktúry a ITS.

„Rokovanie s maďarskými starostami a ďalšími predstaviteľmi považujeme za veľký krok na maďarský trh, na ktorom moderné drevostavby realizujeme už niekoľko rokov. Vďaka tomuto stretnutiu vieme viac o potrebách miest a sme zaň veľmi vďační,“ vyhlásil Vojtěch Juřenčák, konateľ spoločnosti Eko modular s.r.o.

Premiér Andrej Babiš pri svojej uvítacej reči na stretnutí slovenských a maďarských miest.