Zaisťuje každý pasívny alebo nízkoenergetický dom rovnaký energetický štandard domu? Určite nie. Vzduchotesnosť stavby býva aj v rámci pasívnych drevostavieb veľmi rôzna. Jej presné hodnoty meriame blower-door testom, ktorý zisťuje vzduchotesnosť obálky budovy a tým aj energetickú náročnosť domu. A ako si v teste naše stavby viedli?

Najrozšírenejšia nedeštruktívna metóda testovania

Blower-door test alebo test vzduchotesnosti stavby platí za vôbec najrozšírenejšiu detekčnú metódu na zisťovanie vzduchotesnosti obálky budovy, a teda aj zisťovanie energetickej náročnosti domu. Používa sa najmä v prípade, keď chcete zistiť vady vzduchotesnosti okien, stien či strechy, kde môže dochádzať k významným únikom tepla, čo so sebou, bohužiaľ, prináša vyššiu finančnú náročnosť na vykurovanie.

Ako blower-door test funguje?

Nedeštruktívna metóda určovania prievzdušnosti obálky budovy (alebo pokojne iba časti budovy) funguje na základe tlakového spádu. Pri samotnom teste vytvorí špeciálne zariadenie tlakový rozdiel medzi interiérom a exteriérom. Vďaka tomu sa zistí množstvo vzduchu, ktoré je nutné priviesť (prípadne odviesť) na udržanie daného tlakového rozdielu medzi vnútrom budovy a vonkom. Najbežnejší tlakový rozdiel je 50 Pa.

Pri akých stavbách sa blower-door test využíva?

Vďaka blower-door testu sa zisťujú netesnosti pri pasívnych domoch, dreveniciach alebo podkrovných bytoch. Ide teda najmä o bývanie, u ktorého sa obvodová stena skladá z niekoľkých konštrukčných prvkov, ktoré sú logicky náchylnejšie na najrôznejšie netesnosti. Pri pasívnych domoch je blower-door test zárukou na dosiahnutie správnej účinnosti riadenia vetrania interiéru. Netesnosti je dôležité nájsť a odstrániť, aby ste zabránili prenikaniu vlhkého vzduchu do konštrukcie obvodového plášťa, kde by práve pôsobením chladného vzduchu mohlo dôjsť ku kondenzácii vlhkosti.

Ako dlho test trvá a čo si musí majiteľ domu pripraviť?

Dĺžka trvania samotného testu sa odvíja od veľkosti domu, rozsahu testovania, ale aj množstva zistených netesností. Spravidla sa testujú 2 až 3 hodiny. Pokiaľ sa však jedná o novostavbu a dom spĺňa všetky potrebné hodnoty, budete s testom hotoví spravidla oveľa skôr. Naše testovanie trvá obvykle niečo cez hodinu.

Kedy dáva zmysel blower-door testovania vykonávať?

„U starších stavieb alebo nekvalitných pasívnych stavieb sa určite oplatí blower-door test vykonať hneď v momente, keď si uvedomíte, že sú vaše náklady na vykurovanie príliš vysoké. Pokiaľ máte podozrenie, že je s vašim pasívnym domom niečo v neporiadku, určite to riešte čo najrýchlejšie – blower-door test všetky netesnosti odhalí a pomôže vám zjednať nápravu,“ vysvetľuje Vojtech Juřenčák, špecialista na modulárne drevostavby. „V našej firme sme sa rozhodli, že v tomto roku budeme vykonávať blower-door testovanie pri všetkých našich stavbách. Chceme vďaka tomu zlepšovať kvalitu našich služieb a dávať zákazníkom presné informácie o pasivite ich domu,“ dodáva Vojtech Juřenčák.

Ako také testovanie vyzerá v praxi?

Zariadenie na blower-door testovanie sa skladá z veľkopriemerového ventilátora zasadeného v ráme s plachtou vo dverách alebo napríklad v okne v obvodovej stene. Pomocou tohto zariadenia je v budove vytvorený podtlak aj pretlak pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Postup celého merania je štandardizovaný a je možné ním veľmi dobre odhaliť, koľko vzduchu prúdi netesnosťami dovnútra do interiéru.

Výsledky našich pasívnych drevostavieb

V našej konkrétnej realizácii štvormodulu na poschodie sme vykonávali blower-door test vzduchotesnosti stavby, ktorý prebehol na výbornú. Môžeme sa teda pochváliť prvou pasívnou modulárnou stavbou na poschodí v Českej republike. U pasívnych domov by mala byť štandardná hodnota merania 0,6. Naša drevostavba dosiahla výsledok 0,26. Zákazník má tak istotu nadštandardnej tesnosti a kvality stavby a zároveň sa nemusí báť vysokých účtov za vykurovanie.